EN-ERG
USŁUGI ENERGETYCZNE
www.en-erg.pl             
e-mail: biuro@en-erg.pl
 
tel.  604 377 250
         608 325 919 
tel/fax: 146770938
 
                 
 
Serwis i przeglądy palników gazowych, olejowych oraz gazowo-olejowych,  
 
 Wykonawstwo kotłowni, montaż, instalacja, pierwsze uruchomienia kotłów,  

Kontrolne pomiary emisji spalin związane z ekonomicznym spalaniem paliw, 

 
Przeglądy i konserwacje oraz remonty stacji redukcyjnych i pomiarowych gazu ziemnego, 
Dobór, montaż oraz uruchomienia stacji  gazowych.
 
Przeglądy oraz montaż i serwis systemu detekcji gazu firmy Gazex


 
Ponadto zakres działalności firmy obejmuje:  

  • Prowadzenie pełnej obsługi kotłowni wodnych i parowych opalanych gazem lub olejem.
  • Dostawa, montaż i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
  • Sprzedaż kotłów oraz zestawów i systemów solarnych: cwu i fotowoltaiki.
  • Nadzór techniczny nad eksploatacją urządzeń energetycznych w tym kotłów, sprężarek, pomp oraz instalacji elektrycznych, gazowych i cieplnych.
  • Sporządzanie protokołów z kontroli systemów ogrzewania oraz systemów klimatyzacji w ramach kontroli okresowych, wynikających z przepisów Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014 r.