EN-ERG
USŁUGI ENERGETYCZNE
www.en-erg.pl             
e-mail: biuro@en-erg.pl
 
tel.  604 377 250
         608 325 919 
tel/fax: 146770938
 
                 
 
Serwis i przeglądy palników gazowych, olejowych oraz gazowo-olejowych,  
 
 Wykonawstwo kotłowni, montaż, instalacja, pierwsze uruchomienia kotłów,  

Kontrolne pomiary emisji spalin związane z ekonomicznym spalaniem paliw, 

 
Przeglądy i konserwacje stacji redukcyjnych i pomiarowych gazu ziemnego, 
Dobór, montaż oraz uruchomienia stacji  gazowych.
 
Przeglądy oraz montaż i serwis systemu detekcji gazu firmy Gazex


 
Ponadto zakres działalności firmy obejmuje:  
  • Prowadzenie pełnej obsługi kotłowni wodnych i parowych opalanych gazem lub olejem.
  • Sprzedaż kotłów oraz zestawów i systemów solarnych.
  • Nadzór techniczny nad eksploatacją urządzeń energetycznych w tym kotłów,sprężarek,pomp oraz instalacji elektrycznych,gazowych i cieplnych.
  • Sporządzanie protokołów z kontroli systemów ogrzewania oraz systemów klimatyzacji w ramach kontroli okresowych, wynikających z przepisów Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014 r.
  • Przeprowadzanie audytów energetycznych zgodnie  z postanowieniami ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r.
  • Doradztwo techniczne w zakresie energetyki cieplnej oraz audyty i sporządzanie świadectw energetycznych  budynków(wg Ustawy jak powyżej)

   

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wspierane przez Hosting o12.pl